Stena Fastigheter väljer Karaten Bygg

Karaten Byggs entreprenadavdelning i Göteborg har fått uppdraget att genomföra en ombyggnation på Odinsgatan för blivande hyresgästen Andreasson Musik. Beställare är Stena Fastigheter och projektet är en samverkansentreprenad på löpande räkning som omfattar en ca 850 kvm ombyggnation och uppförandet av ett ca 100 kvm nytt bjälklag som skall gjutas i befintlig fastighet. Projektet är uppdelat i två etapper varav den första skall vara klar i slutet av mars och den andra i juni. – Vi är mycket stolta och glada för detta förtroendet säger Jimmy Kleveros, produktionsledare byggentreprenad.